Txoj Kev Hloov ntawm Txoj Kev Hloov Hloov Cov Thawj Coj - Tsav Tsheb Hloov Pauv Hauv Lub Ntiaj Teb Ceev Xwm

Qhov kev hloov pauv tus thawj coj no yog rau txhua tus neeg vim hais tias “Txhua tus puav leej yog thawj coj!”

Ua kom nce ntawm kev hloov pauv nrawm yuav tsum muaj kab lis kev cai uas txhua tus neeg hloov pauv

Txhua tus neeg ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm tabtom ua haujlwm nyob rau lub sijhawm muaj txuj ci siab tshiab rau kev hloov kho tshiab thiab cuam tshuam nrog kev hloov pauv sai thiab cuam tshuam. Tus yuam sij yog yuav ua li cas txhawb nqa thiab koom nrog txhua tus los ua 'cov thawj coj ntawm kev hloov' thiab kom ruaj khov txhim kho kev tsim kho tshiab, kev sib koom tes thiab ua tiav rau txhua tus hauv lub tuam txhab thiab rau kev lag luam tag nrho. Tsab ntawv ceeb toom no hais txog yuav ua li cas txhua tus neeg tuaj yeem siv lawv lub peev xwm sab hauv los coj ua kev hloov thiab tus kheej kev coj noj coj ua hauv txoj kev tau txais txiaj ntsig zoo. Cov lus tseem ceeb no yog ua raws Cheryl phau ntawv “Kos duab ntawm Kev Coj Hloov Hloov” (Wiley 2015)

Cov neeg tuaj koom yuav tawm ntawm qhov kev qhia no nrog:

  • Ntxiv kev pom rau hauv kev hloov pauv hloov ceev yog cuam tshuam rau kev ua haujlwm nrawm li cas thiab peb cov thawj coj yuav tsum tsim kev hloov kho kom haum rau cov kev muaj tiag tshiab
  • Kev hloov pauv ntawm txoj kev yuav ua li cas peb cov tib neeg tuaj yeem siv cov kev ntxhov siab zoo thiab lub sijhawm ua haujlwm nyob rau thaj chaw muaj kev ua haujlwm sai
  • Kev nkag siab meej txog qhov uas txhua tiam neeg pom kev hloov pauv, cuam tshuam nrog kev hloov pauv thiab cov tswv yim txhawm rau txhim kho cov lus teb pauv thiab kev ua
  • Kev hloov pauv hloov thiab yuav siv tus qauv no li cas los coj kev hloov rau tus kheej thiab rau lwm tus
  • Kev nkag siab txog lawv tus kheej kev hloov pauv tus cwj pwm thiab cov cuab yeej los txhawb lawv tus kheej lub peev xwm kom hloov sai dua mus rau kev hloov pauv mus nrog qhov zoo
  • Cov cuab yeej siv coj los hloov nrog ntau qhov kev xam nrog suav nrog kev txawj ntse, kev txawj ntse tiam thiab txawj ntse
  • Ib qho kev hloov kev coj ua 'daim ntawv qhia tom ntej' uas yuav qhia koj cov kauj ruam tom ntej los tsim lub neej tom ntej uas koj xav tau tsim

Peb pab pawg tau ntsuas Cheryl 10 tawm ntawm 10 raws li peb tus hais lus tseem ceeb. Nws yog peb tus ntaus nqi tseem ceeb tshaj nyob hauv peb lub rooj sib tham. Nws tau tshaj qhov peb xav tau! ”

CEO
Kev Lag Luam Tebchaws Agra
Nyeem lwm zaj lus tim khawv